Innovation and Competitiveness: Lessons from Samsung’s Galaxy S5

samsung-galaxy-s52013PatentRaking

Since the introduction of the Galaxy S5 by Samsung in a presentation style reminiscent of Steve Jobs’ personality at the Mobile World Congress in Spain last Monday, the media is abuzz about what is cool and what is missing in the new release. Samsung’s latest flagship phone has the same look of its predecessor S4, with a 5.1-inch display and 16-megapixel camera and a personal trainer. These two features alone would likely threaten the markets for the digital pocket cameras and personal trainer appliances. Yet, like with the release of Apple’s iPhone 5S, Samsung fans are already disappointed that the new S5 does not have other features that they expect from a technology leader — to include but not limited to, NFC (near field communications), wireless charging, X-ray vision. Innovation today never seems to be enough in the eyes of increasingly sophisticated consumers.

Granted that it is impossible to meet all fans’ expectations, Samsung continues to impress the technology and business worlds with its ability to innovate. According to the IFI, Samsung is the second company, only after IBM, for the number of U.S. Patents in 2013. Samsung registered 4,676 patents, while Google and Apple had 1,851 and 1,775 respectively. Undoubtedly, investing in R&D has propelled an unknown company created in 1938 with 30,000 won as a trade exporter selling dried Korean fish and vegetable to China to a respected technology global leader. More importantly, Samsung with other key Korean conglomerates (chaebols) such as LG and SK has helped creating an innovation hub to help Korea gain its competitiveness and national brands.

Vietnam does not have a globally recognized local leader yet, but it has a number of large companies with strong potential to create innovation hubs — VNPT, Viettel, FPT. They have the necessary ingredients to help promote Vietnam’s innovation: preferred place to work for young, talented and entrepreneurial university graduates, superior national resources to invest in R&D, tight business connection with government authorities.

The Global Innovation Index 2013 report by the World Intellectual Property Organization (WIPO) lists Korea top 18 in its global innovation index ranking. Vietnam is 76, slightly ahead of Indonesia (85) and the Philippines (90), and behind Thailand (57). It takes time build momentum in the innovation race. Perhaps there is a possible short cut for Vietnam: build a distributed and open network for Vietnamese innovation. There has been an increasing number of Vietnamese overseas scientists and business entrepreneurs who are successful in their endeavors. A recent success story is the work by technology entrepreneurs Tan Le and Nam Do, two Vietnamese-Australians who co-founded Emotiv Systems (emotive.com) to produce brain-computer interfaces. A virtual hub for Vietnamese innovation linking domestic technology-savvy companies with Vietnamese overseas scientists and entrepreneurs could be a set up to steadfastly nurture a culture of innovation and deploying newly created Vietnamese products to the global markets.

Can the Galaxy S5 help sustain the successful of Samsung Galaxy line? It is early to tell. The success of this technological wonder depends much on the ecosystem that it depends on — telephony and Internet carriers, adoption and use by existing and potential users, apps ability taking advantages of new features. It also depends on what Samsung’s competitors do in this the cut-throat industry. For now, it is safe to acknowledge that the new release of the S5 has consolidated Samsung’s reputation as a global technology leader, and a center of wealth creation through innovation linking its domestic Korean partners to the global economy. TB

Vietnamese version/ Bản Tiếng Việt

Đổi mới và cạnh tranh: Bài học từ Samsung Galaxy S5

Sau khi Samsung giới thiệu ra mắt Galaxy S5 với một phong cách trình bày gợi nhớ đến Steve Job tại Hội thảo Thế giới Di động diễn ra ở Tây Ban Nha thứ hai tuần trước, báo chí truyền thông ngập tin về những điểm nào mới mẻ và những điểm nào còn thiếu trong bản mới này. Điện thoại hàng đầu mới nhất của Samsung nhìn tương tự S4, với màn hình hiển thị 5,1 inch, máy ảnh 16 megapixel và một huấn luyện viên cá nhân. Chỉ riêng hai tính năng này sẽ có tiềm năng cạnh tranh với các máy ảnh kỹ thuật số bỏ túi và các thiết bị huấn luyện viên cá nhân. Tuy nhiên, cũng như sự xuất hiện của Apple iPhone 5S, người hâm mộ Samsung đã thất vọng khi S5 mới không có các tính năng khác mà họ mong đợi từ một công ty công nghệ hàng đầu; những tính năng này bao gồm nhưng không giới hạn NFC (truyền thông trường gần), sạc điện không dây, tầm nhìn X-quang. Đổi mới ngày nay có vẻ không bao giờ là đủ trong con mắt của người tiêu dùng ngày càng tinh tế.

Dù rằng không thể đáp ứng mong đợi của tất cả người hâm mộ, Samsung tiếp tục gây ấn tượng thế giới công nghệ và kinh doanh với khả năng đổi mới. Theo IFI, Samsung đứng thứ hai chỉ sau IBM, tính về số lượng bằng sáng chế ở Mỹ trong năm 2013. Samsung đăng ký 4.676 sáng chế, trong khi Google là 1.851 và Apple là 1.775. Rõ ràng, chiến lược đầu tư vào R & D đã thay đổi, và biến một công ty không tên tuổi được thành lập năm 1938 với 30.000 won, xuất khẩu cá Hàn Quốc khô và rau quả tới Trung Quốc, thành một công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Và quan trọng hơn, Samsung cùng với các tập đoàn Hàn Quốc tên tuổi khác (được gọi chaebol) như LG và SK đã tạo ra một trung tâm đổi mới, giúp Hàn Quốc có được khả năng cạnh tranh và các thương hiệu quốc gia .

Việt Nam chưa có một công ty nào nổi tiếng toàn cầu, nhưng có một số công ty lớn có nhiều để tạo ra các trung tâm đổi mới – VNPT, Viettel, FPT. Các công ty này hội tụ các yếu tố cần thiết để giúp đẩy mạnh đổi mới ở Việt Nam: môi trường làm việc ưa thích đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học tài năng và có tinh thần doanh nhân, lợi thế các nguồn lực quốc gia để đầu tư vào R & D, quan hệ kinh doanh bền chặt với các cơ quan chính phủ.

Báo cáo Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) năm 2013 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp hạng Hàn Quốc thứ 18, Việt Nam là thứ 76 – đứng trước Indonesia 85 và Philippines 90 và sau Thái Lan 57. Cần thời gian để xây dựng lực trong cuộc đua đổi mới; nhưng có thể có một giải pháp đường vòng cho Việt Nam: xây dựng một mạng lưới mở và rộng khắp cho đổi mới. Hiện đang có ngày càng nhiều các nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam thành công ở nước ngoài. Một thành công gần đây là hai doanh nhân công nghệ Tân Lê và Nam Đỗ, hai người Úc gốc Việt đồng sáng lập Emotiv Systems (www.emotive.com ) để sản xuất các giao diện máy tính chủ . Một trung tâm ảo cho đổi mới Việt Nam, kết nối các khởi nghiệp công nghệ trong nước với các nhà khoa học và doanh nhân Việt kiều có thể là cách để kiên định nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và giới thiệu các sản phẩm mới của Việt Nam với các thị trường thế giới.

Liệu Galaxy S5 có thể giúp duy trì thành công của dòng điện thoại Samsung Galaxy? Bây giờ vẫn còn sớm để trả lời. Sự thành công của sản phẩm công nghệ tuyệt vời này phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái –  các nhà cung cấp điện thoại và Internet, sự thích nghi và sử dụng của khách hàng hiện tại và tiềm năng, các ứng dụng di động tận dụng các tính năng mới. Sự thành công còn phụ thuộc vào cạnh tranh khốc liệt. Bây giờ, có thể công nhận sự xuất hiện của S5 đã củng cố danh tiếng Samsung như một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và một trung tâm tạo ra lợi nhuận thông qua đổi mới kết nối các công ty Hàn Quốc với nền kinh tế toàn cầu. TB & HN

Published by

Tung Bui, PhD & Huy Nguyen, MPA, Editors

***** Tung Bui is the director of the Shidler Executive MBA program in Vietnam (VEMBA) in Hanoi and HCMC. In the US, he is the Matson Navigation Company Chair of Global Business and Professor of Information Technology Management at the Shidler College of Business of the University of Hawaii. He also serves as the director of the APEC Study Center and the PRIISM institute, and the co-chair of the HICSS conference. Bui has published 12 books and over 130 papers. Tung earned a PhD in Information Systems from NYU Stern and a doctorate in economics and social sciences from the University of Fribourg, Switzerland. ***** Nguyen Quang Huy is the VEMBA Director of External Relations and Recruitment in Hanoi. He is a lecturer at the Foreign Trade University and earned his Master of Public Affairs, and a Certificate of Social Entrepreneurship from Indiana University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s