Bitcoin: A great idea, but not good enough

bitcoinsbitcoin-price-chart

In the wake of the filing of bankruptcy by MTGox (Magic the Gathering) – the world largest Bitcoin exchange—last week in Tokyo, Japan,  Bitcoin closed today at $560. It is a remarkable recovery from the crash low of $240. For those Bitcoin believers who traded bitcoins for an all-time high last December ($1,230), this is still a big loss, but there is still hope.

Picture this business situation. You own a small import-export business. Anytime, you close a deal with a foreign partner, you need to work with your bank to finalize the transaction involving currency exchange and transfer. It is a routine business operation. But it incurs a non-negligible fee and it takes typically a day or two to finalize the transfer. Also, your business performance also depends on the exchange rate of the day.  Think about the slide of the Ruble this morning. It would certainly inflict a big dent in your profit from your Russian sales. Bitcoin would be a great solution for a business like yours.  Would it be much more cost-effective to have a global virtual currency that you can use whenever and wherever you need as an alternative to currencies issued by 180 governments?

Introduced in 2009 as a digital currency, bitcoin idea is rather simple. Through a network of computer exchanges, you would use your national currency to buy bitcoins and start trading directly with your business partners, without an intermediary bank. Transactions are done in mintues, safe and private, and costs about 0.05%,  as opposed to 2-3% with Visa or Mastercard. The supply of bitcoins is carefully controlled by a formula to control inflation. By November 2013, CoinDesk reported that there were more than 35,000 merchants accepting bitcoins, including some established companies such as overstock.com in the US and even an University in Africa.

Digital currency is a sensible alternative to traditional money transfer. In reality, Bitcoin with its current implementation is simply not good enough in the monetary world.  First, expected benefits are not met. Bitcoin is supposed to protect privacy. Theoretically, bit coin transactions are not subject to monitoring by regulators. But your government has the right to subpoena your Bitcoin records if it wants to. Bitcoin is supposed to avoid currency fluctuations caused by monetary policies of individual nations. The slide of the Ruble, today, is just another example. But Bitcoin is subject to high speculation, causing wild fluctuations (see chart). Bitcoin is supposed to be safe. MTGox had in its depot 850,000 bitcoins or 8% of the world’s total Bitcoin supply when it declared bankruptcy due to technical difficulties. With the site down and no deposit insurance, this money is now practically gone for those bitcoin owners.  Last but not least, Bitcoin is supposed to be technically secure. MTGox computers that used to provide 40% of all Bitcoin exchanges, had been hacked and attacked in the past. Legally, bitcoin has been banned by many countries including Vietnam along with other countries such as China, Indonesia, Russia and Thailand.

Second and most importantly, Bitcoin by its very nature has nobody or nothing behind to act as a warrantor. National currencies are guaranteed by their respective governments using their economies and people to back it up. People around the world use the US Dollar because they still believe in the ability of the American economy to create wealth in a relatively stable political environment. Bitcoin can depend only on its believers. Given the MTGox debacle last week, the future of Bitcoin is now highly uncertain. If Bitcoin fails completely, it will be unfortunate. The concept of a digital currency is attractive, but it would work only with the existence of a coordinated network of institutional supporters. TB

Vietnamese Version/ Bản Tiếng Việt

Bitcoin: Một ý tưởng hay nhưng chưa đủ tốt

Với việc nộp đơn phá sản tuần qua của MTGox – sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới – ở Tokyo, Nhật Bản, Bitcoin đã đóng cửa ngày hôm nay tại $560. Đó là sự phục hồi đáng kể từ mức thấp bất ngờ ($240). Đối với những tín đồ Bitcoin giao dịch Bitcoins ở mức cao ($1.230) tháng mười hai vừa qua, đây lại là một tổn thất lớn, nhưng vẫn còn hy vọng.

Hình dung thế này. Bạn sở hữu một doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhỏ. Sau khi ký kết hợp đồng với một đối tác nước ngoài, bạn cần làm việc với ngân hàng của mình để hoàn tất giao dịch liên quan đến trao đổi và chuyển tiền tệ. Đây là một hoạt động kinh doanh thông thường nhưng nó phải chịu một khoản phí cao và thường mất 1-2 ngày để hoàn thành việc chuyển tiền. Ngoài ra, hiệu quả kinh doanh của bạn cũng phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái trong ngày. Hãy nghĩ về sự sụt giá của đồng Rúp sáng nay, nó chắc chắn sẽ làm giảm nhiều lợi nhuận của bạn trong thương vụ buôn bán với Nga.

Bitcoin sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho doanh nghiệp như của bạn. Có phải nó sẽ hiệu quả chi phí nhiều hơn nếu có một đồng tiền ảo toàn cầu mà bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu bạn cần để thay thế cho 180 loại tiền? Được giới thiệu vào năm 2009 như là một loại tiền tệ kỹ thuật số, ý tưởng Bitcoin khá đơn giản. Thông qua mạng lưới trao đổi giữa các máy tính, bạn sẽ sử dụng đồng tiền quốc gia để mua Bitcoins và bắt đầu giao dịch trực tiếp với các đối tác kinh doanh mà không qua một ngân hàng trung gian nào. Các giao dịch được thực hiện trong vài phút, an toàn và bí mật, và mất phí khoảng 0,05% , thấp hơn 2-3% khi thực hiện với Visa hay Mastercard. Việc cung cấp Bitcoins được kiểm soát cẩn thận bởi một công thức để kiểm soát lạm phát. CoinDesk cho biết, tính đến tháng 11 năm 2013, có hơn 35.000 thương nhân chấp nhận Bitcoins, trong đó có một số công ty lâu đời như overstock.com ở Mỹ và thậm chí cả một trường đại học ở châu Phi.

Tiền tệ kỹ thuật số là một lựa chọn hợp lý thay thế cho chuyển tiền theo kiểu truyền thống. Trên thực tế, Bitcoin với việc thực hiện hiện tại của nó chỉ đơn giản không đủ tốt trong thế giới tiền tệ.

Đầu tiên, lợi ích mong đợi không được đáp ứng. Giao dịch Bitcoin cần phải bảo vệ sự riêng tư. Về mặt lý thuyết, các giao dịch Bitcoin không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, nhưng chính phủ nước bạn có quyền kiểm tra các giao dịch Bitcoin nếu muốn. Bitcoin được ra đời để hạn chế những biến động tiền tệ phát sinh bởi chính sách tiền tệ của các quốc gia riêng lẻ. Sự sụt giảm của đồng Rúp ngày hôm nay chỉ là một ví dụ; Bitcoin là đối tượng đầu cơ cao, gây biến động không kiểm soát. Giao dịch Bitcoin cần được an toàn. MTGox đã có trong quỹ 850.000 Bitcoins hoặc 8% tổng nguồn cung Bitcoin của thế giới khi tuyên bố phá sản vì những khó khăn kỹ thuật. Với các trang web sụp đổ và không có bảo hiểm tiền gửi, những người sở hữu Bitcoin thực tế bây giờ sẽ mất số tiền này. Cuối cùng nhưng quan trọng không kém, giao dịch Bitcoin cần an toàn về mặt kỹ thuật. Máy tính MTGox được sử dụng để cung cấp 40% lượng giao dịch Bitcoin, đã bị đột nhập và tấn công. Về pháp luật, Bitcoin đã bị cấm ở nhiều nước trong đó có Việt Nam và các nước khác như Trung Quốc, Indonesia, Nga, Thái Lan .

Thứ hai và quan trọng hơn, Bitcoin về bản chất không có ai đảm bảo đằng sau. Đồng tiền quốc gia được bảo đảm bởi chính phủ quốc gia đó, sử dụng các nền kinh tế và người dân để hỗ trợ. Mọi người dùng đôla Mỹ vì họ vẫn tin vào nền kinh tế Mỹ phát triển trong một môi trường chính trị tương đối ổn định. Bitcoin chỉ có thể phụ thuộc vào các tín đồ của mình. Với sự sụp đổ của MTGox tuần trước, tương lai của giao dịch Bitcoin hiện tại là rủi ro cao. Nếu ý tưởng Bitcoin thất bại hoàn toàn, đó là một điều không may mắn. Khái niệm về một loại tiền tệ kỹ thuật số là hay, nhưng nó sẽ chỉ hoạt động với sự tồn tại của một mạng lưới phối hợp của những người ủng hộ thế chế. TB & HN

Published by

Tung Bui, PhD & Huy Nguyen, MPA, Editors

***** Tung Bui is the director of the Shidler Executive MBA program in Vietnam (VEMBA) in Hanoi and HCMC. In the US, he is the Matson Navigation Company Chair of Global Business and Professor of Information Technology Management at the Shidler College of Business of the University of Hawaii. He also serves as the director of the APEC Study Center and the PRIISM institute, and the co-chair of the HICSS conference. Bui has published 12 books and over 130 papers. Tung earned a PhD in Information Systems from NYU Stern and a doctorate in economics and social sciences from the University of Fribourg, Switzerland. ***** Nguyen Quang Huy is the VEMBA Director of External Relations and Recruitment in Hanoi. He is a lecturer at the Foreign Trade University and earned his Master of Public Affairs, and a Certificate of Social Entrepreneurship from Indiana University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s